Close

פריקת עצם הבריח

פריקה של המפרק האקרומיוקלויקולרי = פריקת עצם הבריח באזור הכתף

Acromio-Clavicular Joint (ACJ) Dislocation

 

מהו המצג האופייני?

הפריקה נובעת מאירוע חבלתי של נפילה וחבלה לכתף או בלימה עם היד. לאחר הפציעה קיים כאב באזור העליון של הכתף, בחלק הגרמי ניתן לחוש ברגישות מקומית נקודתית ולהבחין בצניחה של הכתף עם בליטה של עצם הבריח. קיים קושי וכאב בהרמת היד.

שכיח בגילאים 18 עד 55 ובעוסקים בספורט דוגמת סקי ורכיבת אופניים.

מה היא פריקה של המפרק האקרומיוקלויקולרי?

המפרק  מקשר בין עצם הבריח ועצם האקרומיון, שהיא אחד החלקים של עצם השכמה (הסקפולה). המפרק מוחזק במקומו בעזרת מספר רצועות. בעקבות הטראומה יש קרע של חלק או כל הרצועות ובהתאם נקבעת חומרת הפציעה. היד מחוברת לגוף בשני מקומות עצם השכם מחוברת דרך שרירים לדופן בית החזה (ללא מפרק ממשי) ודרך המפרק האקרומיו-קלויקולרי. בעקבות הפגיעה נפגע הקשר בין הכתף לבין הגוף ובה לידי ביטוי בעיקר בכאב ובהפרעה לתנועות, מעל לגובה הכתף.

כיצד מאבחנים פריקה של המפרק האקרומיוקלויקולרי?

החשד לאבחנה הוא על פי תאור האירוע, תלונות המטופל וממצאי הבדיקה הגופנית כולל בליטה מכאיבה באזור הכתף. בהשוואה לצד הבריא הכתף תהיה נמוכה יותר.

האימות של האבחנה מתקבל בצילום רנטגן מכוון ל-ACJ. רצוי לבצע גם צילום רנטגן בעמידה הכולל את שתי הכתפיים לצורך השוואה.

מהו הטיפול במצב של פריקה של המפרק האקרומיוקלויקולרי?

הטיפול נקבע לפי חומרת הפציעה ומידת הפעילות של המטופל:

  • בפציעה בדרגה חמורה (לפי סיווג הפציעות 4-6) יש מקום לתיקון ניתוחי.
  • בפגיעות הקלות (לפי סיווג הפציעות 1-2) לרוב אין צורך בהתערבות ניתוחית, הטיפול מתבסס על תקופה קצרה של מנוחה עם מתלה ופיזיותרפיה לשיקום התפקוד. רק במידה ובמעקב לאורך חודשים הכאבים ממשיכים וקיים קושי לחזור לתפקוד, יש לשקול התערבות ניתוחית.
  • הפציעה השכיחה היא בדרגה הבינונית (דרגה 3). בפציעה ברמה זו מקובל לנסות תקופה של טיפול לא ניתוחי במידה ואין שיפור לשקול ניתוח. ניתן גם במצבים מסוימים לשקול ניתוח מידי. בדרגה זו יש לדון עם הרופא המטפל על אפשרות הטיפול הניתוחי ומשך ההמתנה עד להחלטה לגבי הטיפול.

 

מהיא מידת החזרה לפעילות לאחר הפציעה?

החזרה לפעילות תלויה כמובן בסוג הפציעה ובטיפול הנבחר.

  • ניתן לצפות לחזרה לפעילות רגילה בעיקר בדרגות הקלות התהליך עשוי להמשך מספר חודשים.
  • במקרה של פציעה בדרגה 3 עלולה להיוותר בליטה באזור הפציעה אשר לרוב אינה משמעותית מבחינה תפקודית.
  • לאחר תיקון ניתוחי יש לצפות לחזרה לתפקוד מלא לאחר תקופת שיקום של מספר חודשים 4-6. גם לאחר טיפול ניתוחי עלולה להיוותר בליטה באזור הפציעה לרוב קלה וללא פגיעה בתפקוד.
  • בפגיעות בדרגה גבוהה 4-6 יש לצפות לפגיעה בתפקוד ברמות שונות במידה ולא מבוצע תיקון ולכן במצבים הללו העדפה היא לניתוח מוקדם. בעיקר נפגע התפקוד של היד בתנועות מעל לגובה הכתף.

 

להמשך קריאה על טיפול ניתוחי בפגיעות המפרק האקרומיו-קלויקולרי ראה בפרק טיפול ניתוחי

Tags : בעיות שכיחות בכתף

צור קשר