Close

מושגים

 1. מפרק אקרומיו-קלויקולרי
  מונח מקצועי: ACJ

  מפרק בין עצם הבריח ועצם השכם נפגע לעיתים קרובות בחבלה לכתף נגרמת פריקה של המפרק

   

 1. טומוגרפיה מחושבת
  מונח מקצועי: CJ

  בדיקה מבוססת קרינת רנטגן המאפשרת קבלת הדמיה טובה בעיקר של עצם אולם גם של רקמות רכות היתרון ברזולוציה של הבדיקה החיסרון הרבה קרינה מייננת!