Close

ארטרוסקופיה של הכתף

פעולה ניתוחית המבוצעת בתוך הכתף תוך שימוש בסיב אופטי ומצלמה המוחדרים לכתף דרכם ניתן לראות על גבי מסך את פנים הכתף  ולבצע פעולות ניתוחיות.

הניתוח מתבצע תחת הרדמה כללית. אני נוהג ברוב הניתוחים להוסיף גם הרדמה אזורית. ההרדמה דומה להרדמת הלסת אצל רופא השיניים. לאחר הניתוח היד כולה עשויה להישאר רדומה עד 24 שעות. הרדמה זו מאפשרת שימוש מינימלי בתרופות הרדמה בניתוח, התאוששות קלה ומהירה והעדר כאבים מיד לאחר הניתוח, הזמן שבו הכאבים הקשים ביותר.

הניתוח כולו מתבצע דרך מספר חתכים קטנים גודל  0 5-1 מ"מ.

בפעולות פשוטות  די בשני חתכים, בפעולות מורכבות מוסיפים עוד חתכים לפי הצורך. מספר החתכים אינו משנה מהותית את הניתוח עצמו.

היתרונות בניתוח ארטרוסקופי בהשוואה לניתוח פתוח רבים:

  • בניתוח פתוח קיים חתך גדול יחסית עם גישה לאזור מוגבל של הכתף. בניתוח ארטרוסקופי ניתן לבצע חתכים ככל שצריך ולראות ולהגיע לכל מקום בכתף.
  • הנזק לרקמות מסביב מינימלי ביותר ואין כל קושי לפי הצורך בניתוח חוזר בשל העדר צלקות.
  • הסיכוי לסיבוכים כגון דימום או זיהום כמעט אפסי בניתוח ארטרוסקופי.
  • ההחלמה קלה יותר והתוצאה האסטטית טובה יותר בניתוח ארטרוסקופי.

כדי לאפשר עבודה בסביבה מצומצמת כמו מפרק מוזרם נוזל (סליין – מי מלח, בדומה לתמיסות  המשמשות לעירוי נוזלים) דרך משאבה מיוחדת השומרת על לחץ קבוע בתוך המפרק.

חלק מהנוזל נספג ברקמות סביב לכתף ולכן לאחר הניתוח הכתף תהיה נפוחה. הנוזל נספג ברקמה ואינו גורם לנזק כלשהו. לרוב תוך מספר שעות הכתף חוזרת לתצורה רגילה

חלק מהנוזל נספג ברקמות סביב לכתף ולכן לאחר הניתוח הכתף תהיה נפוחה. הנוזל נספג ברקמה ואינו גורם לנזק כלשהו. לרוב תוך מספר שעות הכתף חוזרת לתצורה רגילה

בצוע ניתוח ארטרוסקופי דורש ציוד ייעודי רב כולל: משאבה לנוזל, מצלמה, מקור אור, ציוד שמאפשר צריבת רקמה ועצירת דימום כמו גם כלים ייעודיים לעבודה בתוך המפרק ומשתלים ייעודיים למפרק.

העדפתי האישית לבצע ניתוחים ככל הניתן בטכניקה ארתרוסקופית. רוב הפעולות הניתוחיות בכתף כולל פעולות מורכבות כמו ניתוח מסוג Latarjet לתיקון פריקות חוזרות ואף תיקון חלק מהשברים בכתף, מבוצעות על ידי בטכניקה ארתרוסקופית. הניתוחים היחידים המבוצעים בטכניקה פתוחה הם החלפות מפרק ושברים מורכבים.

 

לפירוט בנוגע לניתוחים ספציפיים חפש בלשונית ניתוחים.

Tags : ניתוחים

צור קשר